Darmowa dostawa od 50,00 PLN

Regulamin sklepu

WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.E-SENTIELL.COM

 1. Marka SENTIELL jest własnością Firmy Handlowo Usługowej Eko Łukasz Rzepka ul. Pancernych 7, 64-100 Leszno, NIP PL6972087948, REGON 300826914. Powstała na potrzeby handlu on-line. Warunki handlowe oraz sprzedaż na terenie Polski i po za granicami Polski odbywają się za pośrednictwem domeny www.e-Sentiell.com
 2. Domena internetowa www.e-Sentiell.com umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień na artykuły jubilerskie ,stanowi własność Firmy handlowo usługowej EKO Łukasz Rzepka z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Pancernych 7, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod nr: 23483 przez organ rejestrujący Prezydenta Miasta Leszna, NIP: 697-208-79-48, Regon: 300826914.
 3. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Konsument akceptuje Regulamin poprzez rejestracje za pomocą serwisu www.e-sentiell.com.
 4. REGULAMIN obowiązujący konsumentów sklepu e-Sentiell, został przygotowany w oparciu o Ustawę o Prawach Konsumenta z dnia 25.12.2014., i jest z nią jednomyślny.
 5. Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. (art. 22)
 6. Baza konsumentów firmy F.H.U. Eko Łukasz Rzepka została wprowadzona do rejestru baz danych osobowych Generalnego Inspektoratu Danych Osobowych i spełnia wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 7. Właściwości produktów szczegółowo opisane są w Informacji o produkcie.
 8. Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu.
  1. Każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementu towarów (kamieni szlachetnych, kamieni jubilerskich).
  2. Towary są w przeważającej mierze niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości).
  3. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień monitora (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 9. Wszystkie ceny produktów podawane są w walucie przypisanej dla kraju kupującego konsumenta i zawierają podatek VAT 23%. W cenę produktu nie są wliczone koszty przesyłki.
 10. SENTIELL nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. (art. 30 i 35)
 11. Wyroby jubilerskie , zgodnie z przepisami cechowane są przez Państwowy Urząd Probierczy.
  • Wyroby srebrne w których ilość srebra w wyrobie nie przekracza 5 gram są zwolnione z cechowania przez Urząd Probierczy.
 12. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie www.e-sentiell.com są nowe i wolne od wad fizycznych.
 13. Zdjęcia publikowane w serwisie www.e-sentiell.com są własnością F.H.U Eko Łukasz Rzepka kopiowanie i publikowanie ich w innych serwisach internetowych jest niedozwolone.
 14. Każdego roku w okresie od 31 grudnia przez około 15 dni Marka Sentiell zawiesza realizację zamówień, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji stanów magazynowych. Dlatego też w tym okresie wysyłka paczek będzie niemożliwa. Za każdym razem, na kilka dni przed okresem inwentaryzacji klienci Sentiell zostają o tym fakcie powiadomieni za pomocą treści newslettera oraz Toplayera umieszczonego na stronie głównej www.e-sentiell.com. Dlatego też uprasza się konsumentów o nie wnoszenie roszczeń z tego tytułu.


§ 1. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na towary są wyłącznie konsumenci.
 2. Konsument wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do SENTIELL, składa ofertę kupna towaru w rozumieniu art. 61, § 2, Kodeksu Cywilnego.
 3. Konsument zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
 4. SENTIELL potwierdzi konsumentowi poprzez przesłanie pocztę elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu otrzymanie zamówienia (potwierdzenie), przy czym potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty, w rozumieniu Art. 66, § 4 Kodeksu cywilnego.
 5. Zamówienia można składać całodobowo przez wszystkie dni w roku. Konsument jest związany ofertą zawarta w zamówieniu przez 7 dni, licząc od dnia jej przesłania do SENTIELL, przy czym czas doręczenia SENTIELL oferty do konsumenta liczony jest:
  1. Jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane konsumentowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30 a godz. 15.30 (czasu lokalnego) ofertę konsumenta uważa się za złożona w tym samym dniu.
  2. Jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane konsumentowi w innym czasie niż wskazane powyżej ofertę konsumenta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania potwierdzenia.
 6. Konsument ma obowiązek potwierdzenia złożenia zamówienia i wybrania płatności za pobraniem, poprzez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” znajdującego się na stronie internetowej, w panelu składania zamówienia.
  1. SENTIELL zastrzega sobie prawo do kontaktu z konsumentem poprzez wykonanie połączenia telefonicznego, sms, bądź wysłania wiadomości elektronicznej (e-mail) w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.
  2. W przypadku zamówień, których konsument wybrał płatność za pobraniem, po upływie 7 dni licząc od dnia przesłania zamówienia do SENTIELL, konsument nie potwierdził złożenia zamówienia, domniemywa się, że konsument zrezygnował z oferty zakupu, a umowa przestaje wiązać.
 7. SENTIELL zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 8. Notatki do kuriera są czysto informacyjne, a wpisanie nie gwarantuje spełnienia zawartych w nich informacji.


§ 2. ZMIANY W ZAMÓWIENIA

 1. Konsument może wprowadzić zmiany w zamówieniu wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu lub dzwoniąc do SENTIELL na nr: +48 728 685 455
  • Taka zmiana jest możliwa jedynie do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.


§ 3. REALIZACJA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

TERMINY

 1. Złożone zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej 24 h po zaksięgowaniu wpłaty z konta firmowego Sentiell do systemu sprzedaży. Gotowa przesyłka zostaje przekazana firmie kurierskiej, wcześniej wybranej przez konsumenta z pośród dostępnych w serwisie. Gwarancją wysyłki tego samego dnia jest zaksięgowanie wpłaty z konta bankowego Sentiell do systemu sprzedaży do godziny 12:00 dnia bieżącego. Zamówienia, których wpłaty zostaną przyjęte do systemu sprzedaży po tej godzinie mogą zostać wysłane w dniu kolejnym
  1. Sentiell nie godzi się na inne formy wysyłki zamówienia, niż te, które są dostępne w opcjach do wyboru oferowanych przy złożeniu zamówienia, a w szczególności nie wysyła produktów, pocztą lub kurierem, zleconym i zewnętrznie opłaconym przez konsumenta.
 2. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez konsumenta, zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zmiana firmy kurierskiej następuje jedynie w sytuacjach wyjątkowych, o czym konsument składający zamówienie będzie każdorazowo poinformowany przed terminem jego realizacji.
  1. Firma kurierska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 18. Jeżeli Kurier nie zastanie konsumenta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo. W niektórych przypadkach po nieudanej próbie doręczenia paczki, zostanie ona przekazana do najbliższego dla konsumenta, punktu odbioru paczek.
 3. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Przesyłki zagraniczne dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć w terminie od 3 do 6 dni roboczych po dniu ich nadania. Przewidywany czas dostawy przesyłki zagranicznej za pośrednictwem Poczty-Polskiej to 5-14 dni roboczych.
 4. W przypadku wydłużenia czasu dostawy prosimy o niezwłoczny kontakt z SENTIELL pod nr. tel.: +48 728 685 455. W przypadku gdy zamówienie zostało przekazane firmie kurierskiej w określonym w umowie czasie, za powstałe opóźnienie w dostarczeniu przesyłki odpowiedzialność spoczywa na firmie kurierskiej.
 5. Wszystkie towary wysyłane przez SENTIELL, są ubezpieczone. W przypadku niedostarczenia przesyłki, prosimy o niezwłoczny kontakt z SENTIELL pod nr. tel.: +48 728 685 455.
  1. W powyższym przypadku konsument może wypełnic protokół szkody, dostępny u Kuriera, a nastepnie przesłać jego skan do SENTIELL.
  2. Wynikłe zdarzenie będzie monitowane przez SENTIELL, a konsument zostanie poinformowany o kolejnych etapach procesu dochodzenia przyczyny wyrządzonej szkody.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, SENTIELL niezwłocznie zawiadomi o nich konsumenta, podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy na mocy art. 543, §2.

KOSZTY

 1. Ceny i metody dostaw dostępne są na stronie koszty wysyłki.
 2. Koszt dostawy dotyczy jednorazowej dostawy do jednego miejsca wskazanego przez konsumenta na terenie RP oraz Europy.
 3. Notatki „do kuriera” są czysto informacyjne, a wpisanie nie gwarantuje spełnienia zawartych w nich informacji.

ODBIÓR ZAMÓWIENIA

 1. W momencie odebrania przesyłki zachęcamy aby przed przyjęciem, w obecności kuriera:
  1. Sprawdzić ogólny stan przesyłki, czy opakowanie nie jest naruszone.
  2. W przypadku gdy przesyłka jest nienaruszona, otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.
 2. Konsument ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki od kuriera, w przypadku stwierdzenia, że:
  1. opakowanie jest naruszone
  2. zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem
  3. towar jest uszkodzony

  W przypadkach gdy konsument odmawia przyjęcia przesyłki zachęcamy, aby spisać protokół szkody w obecności Kuriera, bądź listonosza i skontaktować się z SENTIELL telefonicznie, bądź za pośrednictwem serwisu, w celu zawiadomienia o zaistniałej sytuacji.

 3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na konsumenta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki. (art.548, §3)
 4. Jeżeli konsument z przyczyn nieuzasadnionych wstrzyma odbiór towarów o 5 dni , SENTIELL uzna zamówienie za nieważne i w przypadku zamówienia opłaconego zwróci mu wartość zakupionych towarów oraz wartość najtańszej wysyłki towaru dostępnej w sklepie www.e-sentiell.com, umniejszoną o koszty zwrotu nieodebranej przesyłki, które są równoważne z wartością wybranej formy dostawy. Wszystkie koszty zostaną zwrócone niezwłocznie, nie dłużej niż 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej od przewoźnika. W przypadku przesyłki z płatnością przy odbiorze, konsument zobowiązany jest opłacić koszty powrou przesyłki do siedziby SENTIELL, dokonując płatności na rzecz Sentiell, w terminie 14 dni od daty pierwszej próby dostarczenia paczki. (art. 32, §3.)
  1. SENTIELL dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. ( art. 32, §2)
 5. Dokument potwierdzający zakup towaru, faktura VAT, jest możliwy do pobrania w panelu sklepu (szczegóły zamówienia) lub z wiadomości e-mail "Twoje zamówienie jest już w drodze". Konsument akceptując regulamin zgadza się na pobranie dowodu zakupu towaru w formie elektronicznej.


§ 4. FORMA PŁATNOŚCI

 1. Konsument uiszcza kwotę za zamówione towary przy składaniu zamówienia poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w serwisie w przypadku zamówień przedpłaconych. Dostępne formy płatności: przelew, PayPal, Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro, raty mBank.
 2. Konsument uiszcza kwotę za zamówione towary w momencie otrzymania przesyłki od kuriera, w przypadku zamówień za pobraniem.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego IAI-Pay/Przelewy24 lub PayPal.
  • SENTIELL zastrzega sobie prawo do zażądania uiszczenia zaliczki w wysokości 10-20% za towary o znacznej wartości, przed wysłaniem towaru do konsumenta.
  • Kwota zwrotu ceny zamówienia może zostać umniejszony o koszty manipulacyjne związane z obsługą płatności.


§ 5. FAKTURY- POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik, w przypadku skorzystania z płatnych funkcji serwisu, wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT bez podpisu jak również korekt do faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 106, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.


§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Bez uszczerbku dla Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy oferujemy Państwu dobrowolnie prawo do zwrotu produktu w ciągu 100 dni od jego otrzymania przez Państwa. Dzięki temu prawu zwrotu produktu mogą Państwo uwolnić się od skutków umowy także po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie umowy
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Obsługę Sentiell ( F.H.U. Eko Łukasz Rzepka ul. Pancernych 7, 64-100 Leszno, tel: +48 728 685 455, e-mail: sklep@sentiell.com )o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia zgodny z Ustawą o prawach konsumenta do pobrania Tutaj.
  1. W przypadku jeżeli konsument wybrał oświadczenie na piśmie, to należy je przesłać na adres firmy ul. Pancernych 7, 64-100 Leszno lub na adres e-mail: sklep@sentiell.com.
  2. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy za pomocą systemu zwrotów, dostępnego po zalogowaniu się na konto użytkownika, na naszej stronie internetowej www.e-sentiell.com lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną, lub wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@sentiell.com.
  3. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  4. W przypadku płatności „za pobraniem” zwrot należności nastąpi na podane konto bankowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Skutki odstąpienia od umowy.
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  2. Koszty najtańszej dostępnej w sklepie dostawy do konsumenta zostaną zwrócone tylko w przypadku, gdy zwracana jest cała zawartość zamówienia.
  3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  4. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz do siedziby F.H.U. Eko Łukasz Rzepka ul. Pancernych 7, 64-100 Leszno, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, zgodnie z kosztami wymaganymi przez przewoźnika, którego Państwo wybierzecie. Za wyjątkiem skorzystanie ze zwrotu za pośrednictwem InPost, który zostanie wygenerowany w kreatorze zwrotu.
 7. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Jeżeli konsument odstępuje od umowy i wyśle oświadczenie do SENTIELL, zanim jego oferta została przyjęta do realizacji, zawarta umowa przestaje wiązać. (art. 31, §2)
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. (art.38, §3)
 10. Prawo do odstąpienia od umowy, nie obowiązuje w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 7. REKLAMACJE

 1. Jeżeli rzecz sprzedana konsumentowi posiada wadę, bądź wada produktu ujawniła się w trakcie użytkowania, konsument ma prawo złożyć oświadczenie reklamacyjne przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej. (art. 556, 568)
  1. w przypadku profesjonalnego płynu do czyszczenia biżuterii ARGENTUM, reklamacja przysługuje do momentu zakończenia terminu przydatności do użytku.
 2. W przypadku stwierdzenia wady produktu niezbędne jest wysłanie oświadczenia reklamacyjnego poprzez Dział reklamacje (RMA), które jest dostępne po zalogowaniu się na konto użytkownika. Jeżeli konsument nie skorzysta z działu RMA, należy do wysyłanego produktu załączyć formularz reklamacji. Jednakże uprasza się konsumenta o wcześniejsze poinformowanie SENTIELL, o skorzystaniu z prawa do reklamacji.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest przesłanie wadliwego produktu do siedziby firmy, na adres: ul. Pancernych 7, 64-100 Leszno, w celu oględzin i ustalenia najlepszego dla konsumenta możliwego przebiegu reklamacji. Wymaga się, aby produkt był odpowiednio zabezpieczony, gdyż SENTIELL nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu zleconego przez konsumenta.
  1. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego towaru. O przebiegu procesu reklamacyjnego konsument każdorazowo zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail, bądź telefonicznie, uwzględniając sposobu komunikacji wybrany przez konsumenta.
  2. W przypadku gdy zarówno naprawa, jak i wymiana produktu na nowy nie będzie możliwa stosuje się przepis punktu 8.
 4. SENTIELL w pierwszej kolejności proponuje wykonanie naprawy, na koszt firmy lub gdy wartość naprawy przekracza wartość produktu, może zaproponować wymianę produktu na nowy. (art. 560, §2)
 5. SENTIELL nie udziela gwarancji na powłoki złocone i anodowane, gdyż mogą one ulegać stopniowemu ścieraniu się.
 6. Każda ingerencja w produkt poprzez osoby trzecie powoduję utratę gwarancji na biżuterię. Ingerencją w produkt określamy np.: zmianę rozmiaru pierścionka, wymianę kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi jubilerskiej wykonane poza działalnością SENTIELL.
 7. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, tj.: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zgniecenia na skutek wynikającej siły zewnętrznej, jak i przebarwieniami powstałymi na skutek użycia środków, które mogą wpływać na powłokę produktu tj.: środki czystości, perfumy, kwasy itp. lub w skutek nieprawidłowego użytkowania płynu ARGENTUM, rekomendowanego przez SENTIELL jako produkt do czyszczenia biżuterii srebrnej, a także w przypadku gdy przesłany do SENTIELL produkt jest niekompletny (brak któregoś z elementów biżuterii), konsument nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi.
  1. W przypadku użytkowania profesjonalnego płynu do czyszczenia biżuterii ARGENTUM niezgodnie z instrukcją odpowiedniego użytkowania lub po terminie jego przydatności do użytku, SENTIELL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez płyn na biżuterii SENTIELL, bądź innych produktach nie będących towarami SENTIELL.
 8. W przypadku ujawnienia się wady produktu konsument ma prawo również odstąpić od umowy lub złożyć oświadczenie o obniżenie ceny produktu, określając kwotę o ile dana rzecz ma zostać obniżona.
  1. SENTIELL ma 14 dni na potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź oświadczenia o obniżenie ceny. W przypadku gdy konsument nie otrzyma wiadomości potwierdzającej otrzymanie oświadczenia, ma prawo domniemywać, że Firma SENTIELL przystała na warunki określone przez konsumenta w wysłanym oświadczeniu.
  2. Jeżeli możliwa jest niezwłoczna naprawa produktu, bądź jego wymiana, co nie wiąże się z nadmiernymi niedogodnościami dla konsumenta, wtedy przepis punktu 8 nie obowiązuje, na mocy prawa. ( art. 560, §2)
  3. SENTIELL zastrzega sobie prawo na nieprzystanie na warunki obniżenia wartości produktu, których domaga się konsument. Może w zaproponować własną sumę, o którą ma zostać obniżona cena danego produktu, stosując się do wymogów prawnych. ( art. 560, §3)
 9. W przypadku wysyłania reklamacji do Sentiell wymagamy dokumentu potwierdzającego koszt nadania paczki. Firma Sentiell pokrywa koszty odesłania produktu do Sentiell do kwoty nie większej niż 10zł. Dokument ten powinien zostać przesłany niezwłocznie po wysłaniu towaru w postaci zdjęcia paragonu lub potwierdzenia nadania, nie później niż w czasie 14 dni. W przypadku niedostarczenia takowego dokumentu w wyznaczonym czasie reklamacja zostanie zamknięta bez zwrotu kosztu odesłania produktu do Sentiell.


§ 8. PROMOCJE I RABATY

 1. Sprzedaży promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 2. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny.
 3. Podstawą do skorzystania z kuponu rabatowego przeznaczonego do wykorzystania w sklepie e-Sentiell jest złożenie zamówienia w dniu/dniach objętych promocją. Data ważności kuponu widnieje na kuponie, wysłanym w formie Newslettera, dostępnym na portalach społecznościowych lub dostępnymi na stronach firm, z którymi SENTIELL współpracuje.
 4. Wpisanie kodu rabatowego w pole "uwagi do zamówienia" nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem kodu obniżającego wartość zamówienia. W takim przypadku system nie naliczy automatycznie rabatu.
 5. Kody ograniczone są datą przydatności, o ile w akcji promocyjnej nie określono inaczej, kody rabatowe możliwe są do użycia tylko 1 raz. Po przekroczeniu tej daty obsługa nie ma możliwości wprowadzenia kodów ręcznie lub obniżenia wartości zamówienia na życzenie konsumenta.
 6. W przypadku gdy zamówienie zostało złożone, a konsument chciałby skorzystać z rabatu obowiązującego od dnia następnego, powinien poczekać z opłaceniem zamówienia lub potwierdzeniem wyboru płatności za pobraniem, do dnia rozpoczęcia trwania promocji. W takim przypadku należy takie zamówienie edytować wpisując poprawny kod rabatowy, a następnie opłacić zamówienie, bądź wybrać opcję za pobraniem.
 7. W przypadku gdy zamówienie zostało opłacone, konsument ma prawo wstrzymać realizację zamówienia do momentu gdy paczka nie została zapakowana. W tym celu należy zadzwonić do SENTIELL i poprosić o cofnięcie zamówienia w panelu do zakładki "nieobsłużone".
  Nadmiar płatności zostanie przeniesiony na saldo konsumenta, do wykorzystania przy kolejnym zamówieniu.


§ 9. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa EKO Łukasz Rzepka z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Pancernych 7, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod nr: 23483 przez organ rejestrujący Prezydenta Miasta Leszna, NIP: 697-208-79-48, Regon: 300826914, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Konsument poprzez rejestrację i wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Administratora, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).
  1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
  2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1.1.
 3. Zgoda, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
 4. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
 5. Regulamin plików cookies

  1. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP konsumenta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której konsument wszedł na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z konsumentem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez konsumenta danymi osobowymi.
  2. Sklep internetowy będzie od konsumenta zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
   1. nazwisko i imię,
   2. adres zameldowania na pobyt stały,
   3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
   4. adres poczty elektronicznej,
   5. numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Podkreślamy, że konsument nie musi podawać tych danych, jeżeli nie nie chce on korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
  3. Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@sentiell.com, nr. telefonu +48 728 685 455
 6. Marketing Sklepu Internetowego
 7. O ile konsument wyraził na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez konsumenta adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów SENTIELL JEWELRY. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 8. Udostępnienie informacji
  1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od konsumenta dane do następujących podmiotów:
   1. Operatorzy płatności (PayPal,PayU,IAI-Pay, Przelewy24,Skrill,Sofortbank)
   2. Przewoźnicy (Poczta Polska, Dhl, Ups, FedEx, Dpd,Gls, K-ex)
  2. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum

   1. W przypadku, gdy konsument chce cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@sentiell.com.
   2. Ponadto, podane przez konsumenta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 9. Obowiązki konsumenta

  W szczególności konsument musi zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Należy pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do konsumenta o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta konsumenta przez osoby nieuprawnione, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 10. W jaki sposób konsument może korzystać z przysługujących praw

  Konsument ma możliwość podglądu i edycji danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy konsument zapomni hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@sentiell.com.

  Konsumentowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych dotyczących konsumenta, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Konsument ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@sentiell.com

 11. Inne strony internetowe

  W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 12. Pytania i zastrzeżenia

  Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy wysyłać pod adres: sklep@sentiell.com.

 13. Konsumenci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-sentiell.com .
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży ) konsument ma możliwość zobaczenia swoich wcześniejszych zamówień, po zalogowaniu się na swoje konto.
 15. Newsletter

  Konsument ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera sklepu internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera konsument jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

  1. W każdym czasie konsument jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera.
 16. Oświadczenie

  Konsument oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

  1. prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
  2. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
  3. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Firmy Handlowo Usługowej Eko Łukasz Rzepka,
  4. dobrowolności podania danych.


§ 10. PROGRAM PARTNERSKI

 1. Program partnerski opiera się o rozliczanie CPS (Cost Per Sale) według indywidualnych statystyk zaczerpniętych z panelu konsumenta.
 2. Reklamy graficzne stworzone przez obsługę SENTIELL lub fotografie produktów mogą zostać umieszczone na stronach www. blogach, forach oraz portalach społecznościowych o ile zamieszczający je posiada pełne prawdo do publikowania grafik na w/w stronach oraz nie łamie tym samym regulaminu w/w stron.
 3. Stworzone indywidualne kompozycje graficzne przez naszych partnerów powinny zostać zaakceptowane przez obsługę SENTIELL przed ich publikacją, niezastosowanie się do tej reguły może wykluczyć partnera z programu afiliacyjnego.
 4. Prowizja udzielana za pozyskanie zamówienia ustalona jest na poziomie 10% od kwoty brutto sprzedanego towaru, wykluczając koszt dostawy.
 5. Prowizja wypłacana jest od wartości minimalnej 20zł i przekazywana na konto bankowe wskazane przez partnera lub do wykorzystania na zakupy w www.e-sentiell.com. Przelewy walutowe mogą zostać obciążone dodatkowymi opłatami związanymi z przelewami zagranicznymi oraz przewalutowaniem.
 6. Konsument pozostanie przypisany do partnera przez okres 30 dni.
 7. Konsument pozyskany przez partnera X podczas zakupów z polecenia partnera Y na zawsze pozostanie konsumentem przypisanym do partnera X (jednorazowa prowizja dla partnera Y).
 8. Prowizja za polecenie zostanie naliczone dopiero w momencie wykonania zamówienia.
 9. Zlecenie wypłaty prowizji będzie realizowane na wyraźną prośbę partnera programu partnerskiego.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim konsumentom w siedzibie SENTIELL oraz na stronie internetowej www.e-sentiell.com
 2. SENTIELL zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej SENTIELL, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że konsument zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
 3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.


pixel